Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: पक्के पुणेरी शब्द.

Sunday, January 29, 2006

पक्के पुणेरी शब्द.

पक्के पुणेरी शब्द.
केशव
साधा सरळ माणुस, नाका समोर बघून चालणारा.
सामान
त्याची प्रेयसी.
काटा काकु
चांगली दिसणारी पण वयाने ज्यास्त.
खडकी
एकदम टुकार.
झक्कास
एकदम चांगले.
काशी होणे
गोची होणे.
लई वेळा
नक्की, खात्रीने.
चल हवा येवू दे
निघून जा.
मस्त रे कांबळे
छान, शाब्बास.
पडीक
बेकार.
मंदार
मंद बुध्दीचा.
चालू
शहाणा.
पोपट होणे
फजिती होणे.
दत्तू.
एखाद्याचा हुज~या.
बॅटरी
चश्मेवाला / चश्मेवाली.
पुडी
माणिकचंद व दुसरा गुटखा.
राष्ट्रगीत वाजणे
संपणे / बंद पडणे.
पुडी सोडणे
थाप मारणे.
खंबा
दारुची / बीयरची बाटली.
पावट्या
एकदम मुर्ख.
खडकी दापोडी
हलक्या प्रतीचे.
टिणपाट
काहीच कामाचा नसलेला.
पेताड / बेवडा
खुप दारु पिणारा.
डोलकर
दारु पिवून झिंगणारा.
सावरकर
दारु पिवून झिंगणा-याला सावरणारा.
वखार युनूस
दारु पिवून ओकारी करणारा.
सोपान
गांवढंळ माणुस.
श्यामची आई.
लैंगीक सिनेमा.
सांडणे
पडणे.
जिवात जिव येणे
गरोदर रहाणे.
पाट्या टाकणे
रोज तेच तेच काम करुन वेळ घालवणे.
भागवत
दुस-याच्या जिवावर जगणारा.
पत्ता कट होणे
शर्यतीतुन बाहेर होणे.
फणस लावणे
नाही त्या शंका काढणे.
फिरंगी
कोकाटे इंग्लीश फाडणारा.
पेटला
रागावला.
बसायचे का?
दारु प्यायची का?
चड्डी
एखाद्याच्या खुप जवळचा.
हुकलेला
वाया गेलेला.
डोळस
चष्मेवाला/ली.
यंत्रणा
जाड मुलगी.
दांडी यात्रा
ऑफीसला बुट्टी मारणे/खाडा.
चैतन्य कांडी
सिगारेट/बिडी.
चैतन्य चुर्ण
तंबाखु.
चेपणे
पोटभरुन खाणे.
कल्ला
मज्जा.
सदाशिव पेठी
कंजुष.
बुंगाट
अती वेगाने.
टांगा पल्टी
दारुच्या नशेत `आउट' झालेला.
थुक्का लावणे
गंडवणे.
एल एल टी टी
तिरळा. लुकिंग लंडन टॉकिंग टोकियो.
घ्या श्रीफळ
जा आता घरी.
कर्नल थापा
थापाड्या.
सत्संग
ओली पार्टी.

5 Comments:

Blogger Shailesh S. Khandekar said...

हा हा हा! मजा आली.

4:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

Lai Khas!

4:21 AM  
Blogger ramkrishna said...

zakas

4:36 AM  
Blogger neal said...

chuitEK NUMBER

3:18 AM  
Anonymous Anonymous said...

Nice collection...
Add some more

8:54 PM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>