Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: झोप !

Saturday, January 03, 2009

झोप !

प्राध्यापक वर्गात: मुलांनो तुम्हाला फार अभ्यास करायचा आहे. आता परिक्षा जवळ य़ेत आहेत. पण तुम्ही रोज कमितकमी ७ तास झोप घेतलीच पाहिजे.
बाळू: सर हे कसं शक्य आहे ? कॉलेज तर फक्त सहाच तास असते नां ?

1 Comments:

Blogger Dinesh said...

हा विनोद माझ्याच "सर्वोत्तम मराठी विनोद" या ब्लॉग वरुन घेतलेला आहे. असेच छान छान विनोद वाचायचे असल्यास भेट द्या. http://www.sarvottam-marathi-vinod.blogspot.com या संकेतस्थळाला.
दिनेश.

7:19 PM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>