Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: मराठीत ( देवनागरी) लिहीण्यासाठी

Sunday, February 05, 2006

मराठीत ( देवनागरी) लिहीण्यासाठी

नमस्कार मित्रांनो,
आपल्या काही मित्रांना मराठीत लिखाण कसे करायचे ह्याची
माहिती हवी होती. सुरुवातीला मराठीत लिहिण्यात मी ही असंख्य
अडचणींना तोंड दिले. इतर मित्रांना सोपे जावे म्हणुन त्याची माहिती
इथे देत आहे.
त्यासाठी आपणाला बरहा सॉफ़्टवेअर डाउनलोड करावे लागेल. हे
सॉफ़्टवेअर www.baraha.com ह्या संकेतस्थळा वर उपलब्ध आहे. लागणारा वेळ अंदाजे
१ मिनीट आहे व हे मोफत आहे.
आता ह्याची एकदा प्रस्थापना(Install) झाली की तुम्ही की बोर्ड वापरुन
( रोमन लिपीत) टंकलेखन केले की ते देवनागरी मध्ये रुपांतर होते.
तुमचे लिखाण संपले की तुम्ही ते लिखाण सरळ कॉपी पेस्ट करु शकता.
जिथे करायचे आहे तिथे.
काही संकेतस्थळ कॉपी पेस्ट केलेल्या लिखाणाला आधर देत नाहीत.
त्यामुळे सगळ्यांना सुचना की बरहा वर लिखाण संपले की, त्याचे रुपांतर jpg,
bmp,gif,png and pcx ह्या पैकी एका प्रकारात Export केले की कोठेही नोंद करणे सोपे जाते.
बघा प्रयत्न करुन, काही अडचण आल्यास मला लिहा. मैं हुं ना!
dilipkulkarniin@rediffmail.com

1 Comments:

Blogger hemant said...

thanks dilip. I share your experiences. It took lot of time to paste successfully. Typing was not the problem. It was copy & paste that made a mockery of my skill.
Your articles are worth reading. Please keep on writing.
Hemant Patil
Surat

4:36 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>