Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: कसुर

Wednesday, June 28, 2006

कसुर

एका क्षणात तु आयुष्य माझे..
इंद्रधनुष्यी करू शकतेस जगणं...
एकाच क्षणात त्याचे ओसाड
माळरान ही....
कसुर तर माझाच आहे
त्या दोन क्षणा मध्येच
सगळे जगताना विसरतो मीच..
ह्याचे भान ही...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>