Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: नोकरी आणि चाकरी

Tuesday, January 06, 2009

नोकरी आणि चाकरी

मंडईत भाजी घेताना महेशला शाळेतला मित्र भेटला. चहा घेताना दोघांच्या गप्पा रंगल्या.
''तो माझ्या आयुष्यातला पहिलाच इंटरव्ह्यू होता.''
''मग?''
''त्यात मी यशस्वी झालो. मला नोकरी लागली आणि मी सरकारी नोकर झालो.''
''अरे वा!''
''नोकरी लागल्यामुळे लगेच माझा दुसरा इंटरव्ह्यू झाला.''
''दुसरा इंटरव्ह्यू?''
''हो, त्यातही मी यशस्वी झालो.''
''काय सांगतोस!''
''त्या उपवर मुलीला मी पसंत पडलो आणि माझं लग्न झालं.
''छान...''
''तेव्हापासून मी ऑफिसात नोकरी करतो आणि घरी गेल्यावर त्या क्षणी खूप आवडलेल्या त्या मुलीची चाकरी करतो....''

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>