Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: नियोजित चाकण पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Monday, February 06, 2006

नियोजित चाकण पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

हे आहेत नियोजित चाकण पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काही फोटो.
जर राजकारण्यांच्या तावडीतुन सुटुन खरच पुर्ण झाला तर हा
दक्षिण आशियातील नंबर १ चा विमानतळ असेल!!!
सोबत पुणे-चाकण नियोजित जलद मार्गाचेही फोटो.

1 Comments:

Blogger 17 said...

i guess our midc need airport+cargo airport..

9:38 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>