Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: शपथ

Tuesday, February 21, 2006

शपथ

दहावीच्या निरोप समारंभात चौखुरे गुरुजी भारावून जा‌ऊन म्हणाले, `मुलांनो, आज माझ्यासोबत शपथ घ्या. तुम्ही दारू-सिग्रेटला हात लावणार नाही, मांसाहार करणार नाही!'

मुले म्हणाली, `नाही करणार गुरुजी!'

गुरुजी, `कधी मुलींची छेड काढणार नाही.'

मुले, `नाही काढणार गुरुजी!'

गुरुजी, `कधी जुगार खेळणार नाही.'

मुले, `नाही खेळणार गुरुजी!'

गुरुजी, `देशासाठी जीवही द्याल.'

मुले, `दे‌ऊन टाकू गुरुजी, नाहीतरी अशा रीतीनं जगण्यापेक्षा मरणच परवडेल!!!'

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>