Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: दुबई मेट्रो रेल.

Tuesday, July 11, 2006

दुबई मेट्रो रेल.


सोबत काही फोटो देत आहे. हे आहेत दुबई मेट्रो प्रोजेक्ट चे. ठरलेल्या वेळेस त्याचे काम सुरु झाले. रोज ९००० कामगार व अभियंते त्यावर काम करत आहेत.
रेड लाईन डिसेंबर २००८ ला चालु होईल.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>