Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: "किती किती हे पत्नी प्रेम!!!"

Sunday, February 26, 2006

"किती किती हे पत्नी प्रेम!!!"

एका रम्य सांयकाळी भावनाविवश पती पत्नी मधील संवाद.
पती: "समज, माझं अकाली निधन झालं, तर तु दुसर लग्न करशील का?"
पत्नी: " नाही, मी दुसरं लग्न नाही करणार." " मी आपलं माझ्या बहिणीसोबत राहिन." " पण तुम्ही सांगा, माझ निधन झालं तर?"
पती: " मी पण नाही दुसर लग्न करणार. मी ही तुझ्या बहिणीसोबतच राहीन."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>