Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: बाप रे पुन्हा एकदा सरदार !!!

Sunday, April 02, 2006

बाप रे पुन्हा एकदा सरदार !!!

एक सरदारजी रिटायर झाल्यानंतर काहीतरी करावयाचे म्हणुन रेडिमेड कापडाचे दुकान चालु केले.
पहिल्याच दिवशीचा ग्राहकाशी सवांद.
ग्राहक: "मला जरा अंडरवियर दाखवा, कोणत्या रंगाची आहे?"
सरदार: " माफ करा, सकाळी घाईत घालायचेच विसरलो".
आता बोला !!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>