Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: मैत्रीण(Girl Friend) व बायकोत फरक काय?

Sunday, April 23, 2006

मैत्रीण(Girl Friend) व बायकोत फरक काय?

एकाने विचारले, "मैत्रीण व बायकोत फरक काय?"

त्या बुद्धीवंताने सांगितले,

एवढाच जेवढा दवा व दारु मध्ये असतो तोच.

मैत्रिण दवा सारखी असते, तिच्या सोबत एक्सपायरी डेट असते.

पण बायको दारु सारखी असते.

जितकी दारु जुनी जुनी होत जाते, तशी तशी ति

डोक्याच्या वरपर्यंत पोहोंचत जाते.

2 Comments:

Blogger ramkrishna said...

sahi re sahi

4:26 AM  
Blogger SHAILESH NAYKODI said...

very good

12:14 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>