Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: March 2010

Wednesday, March 31, 2010

मराठी मानसाला काय येत......?


Tuesday, March 30, 2010

बायको असावी तर अशी...

पोलीस- (कार चालवणाऱ्याला थांबवून) ‘काय राव. भर चौकातून सिग्नल तोडून चाललाय?’
तो- छे हो! सिग्नल पिवळा होत असतानाच पुढे गेलो..
त्याची पत्नी- (बाजूला बसलेली) काहीतरीच काय? चांगला लाल झालेला..
त्यानं पत्नीकडं रागानं बघितलं.
पोलीस- तुमचा मागचा इंडिकेटरपण फुटलाय.
तो- अरेच्या मला माहीतच नव्हतं ते.
पत्नी- अरे, तूच तर सांगितलंस ना मला तो फुटून आठवडा झाला. पण दुरुस्तीला वेळच मिळाला नाही म्हणून!
त्यानं पुन्हा तिच्याकडे दात-ओठ खाऊन बघितलं.
पोलीस- साहेब आणि तुमचा सीट बेल्ट पण लावलेला नाहीये.
तो- आत्ताच तर तुम्ही कार थांबवतांना काढला मी तो.
पत्नी- मी तर तुला कधीच सीट बेल्ट लावलेला पाहिला नाही.
तो- (पलीकडे खाऊ की गिळू नजरेनं पाहून) बाई गं, तुझं थोबाड बंद ठेव.
पोलीस- (तिला) मॅडम, तुमचे मिस्टर असंच बोलतात नेहमी तुमच्याशी?
पत्नी- नाही हो, दारूच्या नशेत असला तरच॥

हास्यरंग मधून

First Gulf Maharashtra Business Convention

GMBF is organising the First Gulf Maharashtra Business Convention, with AToZ Events, UAE, titled as “MahaBiz 2010 Dubai ” in Dubai on 23rd and 24th April, 2010. The venue would be “ Dubai Cultural and Scientific Centre” at Mamzar in Dubai .
MahaBiz 2010 Dubai will be Two day event, comprising of a conference, where renowned business and industry experts would be invited to speak. On the sidelines, an exhibition is proposed to be organised, where select industry and companies would be given opportunity to exhibit their products/services. MahaBiz 2010 Dubai provides an excellent opportunity to the delegates, speakers, sponsors, members and partners of GMBF to network, explore business opportunities for working together in projects in GCC as well as in India . We expect around 250 delegates, from all over the world, to visit this conference and many more to visit the exhibition during the two day event.

We are expecting participation from various industry organisations, business councils working in MH and overseas. We expect representation from industries such as Engineering, SME, Pharmaceutical, Chemical, IT, Travel and Tourism, Healthcare, Education, Hospitality, Construction, Agriculture and Food Products, Trading, Professional Services and Industry Associations.

If you are an aspiring entrepreneur interested in GCC region, you must attend MahaBiz as a business delegate. If you are a company seeking business in GCC region, this is your opportunity to display your products at the exhibition in MahaBiz as well as participate as business delegate. Networking at MahaBiz may bring expected or unexpected benefits to you, by interacting with local entrepreneurs, professionals as well as delegates visiting MahaBiz from all over the world. You will get an opportunity to see developments in UAE and visit places of your interest to build confidence in the region. It may help you in bringing clarity in your business plans for this region and also find a local business partner. Don’t miss this opportunity, when the markets are just recovering and presenting various leads to entrepreneurs like you.

You can avail the benefit of a package to attend this event, which will take care of all your travel needs, including Visa, Air Ticket, Hotel Stay, Local Travel and needless to say, registration to MahaBiz 2010 Dubai. We are happy to work with Raja Rani Travels Private Limited (RRTPL) as Official Travel Partners for MahaBiz 2010 Dubai and would be happy to assist you in India through RRTPL. For those who would like to register directly with us, please send us email on gmbf@mahabizme.com also visit www.mahabizme.com and we would be happy to assist you.

You can also download the registration form, you can quickly fill in the same, sign it, scan it and email it to us. You can also fax it to +971 4 3417043

Monday, March 29, 2010

परत एकदा सुरूवात...


लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी । जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी ॥
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी । एवढ्या जगात माय मानतो मराठी ॥
सुरेश भट
नमस्कार मराठी मित्रांनो,
बरेच दिवस झाले, कांही लिहणे जमलेच नाही. कारणे तिच खूप खूप काम आहे, वेळ मिळत नाही, वगेरे वगेरे...असो.
मागच्या आठवड्या मध्ये परत आपण कांही मराठी मंडळी भेटलो. पण वेगळ्या वेगळ्या वेळी आणी वेगळ्या वेगळ्या कारणासाठीं. सगळ्यांचे एकमत झाले कि आपण सगळे नियमीत भेटायला पाहिजेच.कांहीतरी करायला पाहिजे. हे कांहीतरी नेमके काय आहे ते मात्र ठरले नाही.
तर आत परत श्रीगणेशा करतोय.
मागच्या अनुभवातून आलेल्या शहाणपणातून कांही गोष्टींची काळजी सुरूवातींपासूनच घ्यायची हे ठरले. वेळो-वेळी कळवले जाईलच, नेमके काय ते. असो.
आता जे मराठी मित्र खरेच ह्याबाबत गंभीरपणे विचार करत आहेत, त्यांना नम्र विनंती कि त्यांनी परत एकदा आपली माहिती मला पाठवावी.
माहिती मध्ये पुढील बाबींचा समावेश अनिवार्य आहे.
१. नांव, २. मूळ गांव, ३. सध्याचे भारतातील वास्तव्य, ३. जन्म तारीख, साल नसले तरी चालेल. ४. संयुक्त अरब इमिराती मधले वास्तव्य, ५. किती वर्षे. ६.विवाहीत असाल तर, विवाहाची तारीख, ७, ईमेल, ८. मोबाईल क्रमांक. ९. ईमेल व मोबाईल क्रमांक इतरांना देण्याची परवानगी, १०.व्यवसाय, ११. आवड आणी भविष्यातील काही योजना, शक्य असेल तर.
हि सगळी माहिती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र दिनी हया ब्लॉग वर प्रकाशित केली जाईल. नविन सभासदांची माहितीही दर आठवड्याला प्रकाशित केली जाईल.
ज्या सभासदांची कोणा नविन मराठी मित्रांची ओळख झाल्यास त्याबाबतची माहिती मला पाठवल्यास सर्वांसाठी प्रकाशित केली जाईल.
बाकींच्या योजना नंतर समक्ष भेटीत ठरवू या.
आपल्या सर्वांच्या सहकार्यांची आणी मार्गदर्शनाची अपेक्षा.
आपला स्नेहांकित,
दिलीप कुलकर्णी.
०५० ३८३४५४७
Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>