Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: आरक्षण......

Saturday, April 29, 2006

आरक्षण......

आरक्षणाच्या सुवर्णकाळातील निधर्मी भारतातील एक विवाह विषयक जाहिरात....
वर पाहिजे..
वधु, सुंदर, उच्च शिक्षीत, वैद्यकिय पदविधर, पण नौकरी नाही. सर्व गुण संपन्न, मनमिळावु, घर कामात पारंगत, वर दक्षिणा देण्याची तयारी, मंगळ नाही पण जात ब्राम्हण आहे.
अपेक्षा...
शिक्षण, रुप, बुध्दीमत्ता, आर्थिक परस्थीती, स्वताचे घर यापैकी काहीही नसले तर चालेल पण मुलगा
आरक्षणाची सोय असलेल्या जातीतील असावा.
विधुर, अपंग, घटस्फोटीत चालेल. मुलीची धर्मांतरही करण्याची तयारी.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>