Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: आवाज कुणाचा...?

Sunday, April 30, 2006

आवाज कुणाचा...?

आज सकाळी शाळेचा निकाल घेवुन आलेल्या प्रदिपला त्याच्या बाबांनी विचारले.
"प्रदिप, किती टक्के गुण मिळाले?"
प्रदिप(हळु आवाजात): "७७% मिळाले"
बाबा: "अरे एवढे हळु आवाजात का बोलतोस? जरा चांगले ऐकु येईल असे बोल, जोराने."
प्रदिप: "जय भवानी, जय शिवाजी"
.
.
.
.
सर्व मराठमोळ्या बांधवाना, महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा !!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>