Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: साम्य.

Wednesday, May 17, 2006

साम्य.

महात्मा गांधी व मल्लिका शेरावत यांच्यात साम्य काय?
दोघांनीही बिल्कुल कमी कपडे अंगावर ठेवले.
एकाने देशासाठी तर दुसरीने देशवासींया साठी..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>