Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: चोरावर मोर.....(विनोद)

Tuesday, May 16, 2006

चोरावर मोर.....(विनोद)

पत्नी(पतीला): समजा तुम्ही ऑफिस वरुन आलात व मी तुमच्या सगळ्यात आवडत्या, जवळच्या, तुम्हांला प्राणापेक्षा प्रिय अशा व्यक्तिच्या मिठीत आहे हे पाहिल्या नंतर तुमची पहिली प्रतीक्रिया काय असेल?
पती: हेच की तु लेस्बियन आहेस.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>