Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: देवाला सगळ्यात ज्यास्त राग कधी येतो???

Monday, April 03, 2006

देवाला सगळ्यात ज्यास्त राग कधी येतो???

जर एकाद्या मुलीवर `बलात्कार' होतो आणी तिचे माय बाप टाहो फोडुन म्हणतात,
"अरे देवा, काय केलेस रे हे?"
तेंव्हा !!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>